Bilforsikring ved kørsel i Europa

Mange bilister kender til indholdet af deres bilforsikring, så længe det drejer sig om kørsel i Danmark, men mange gange kører man jo på ferie til et andet land i Europa, og så er det jo rart at vide, om man stadig har en dækkende forsikring, idet man ellers kan risikere at stå med store udgifter, såfremt man indblandes i et trafikuheld. På siden Europa.eu kan man finde de gældende regler på området, men her ridses hovedtrækkene op, således man nemt kan overskue reglerne.

Bilforsikring i Europa

Overalt i Europa er det obligatorisk med en ansvarsforsikring, når man har en bil på vejene, og denne forsikring gælder heldigvis i samtlige EU-lande. Man er derfor dækket, hvis man ved en ulykke forårsager tingskade eller personskade på andre end føreren. Forsikringen dækker dog ikke andre omkostninger som for eksempel skader på din egen bil. Derfor tegner mange en frivillig tillægsforsikring ved navn kasko, og den supplerer bilens ansvarsforsikring. Denne forsikring udvider dækningen til at omfatte personskade på føreren, skade på din bil, tyveri af din bil, hærværk samt juridisk bistand.

Man bør altid spørge sit eget forsikringsselskab, når man vil rejse rundt i Europa i egen bil, om hvordan man er dækket samt vilkår og betingelser. Visse forsikringsselskaber har en begrænsning i deres dækning, og begrænsningen er ofte tidsbestemt (eksempelvist en måned) eller geografisk med en max. afstand fra den danske grænse på 150-200 km. Hvis man flytter til et andet land i Europa, så bør man ligeledes høre sit forsikringsselskab, om din nuværende police gælder i det pågældende land. Ikke alle forsikringsselskaber tilbyder internationale tjenester, så man bør derfor være opmærksom på disse regler.

Find et forsikringsselskab på nettet

Hvis man rejser meget i Europa, så bør man naturligvis anskaffe sig en god og dækkende forsikring, og man kan eventuelt søge på nettet efter udbydere, der har internationale tjenester. Dette gør de største og mest anerkendte forsikringsselskaber såsom Codan, og på Codans hjemmeside finder man alle relevante oplysninger om bilforsikring, idet man bør kende til forsikringens nøjagtige pris, omfang, betingelser samt eventuelle tillægsmuligheder. Man kan på andre hjemmesider sammenligne forsikringsselskabernes tilbud ud fra bestemte kriterier, men vigtigst er naturligvis, at den dækker netop dit behov.

Det er dog stadigt muligt at finde en løsning på sin bilforsikring, selv om din nuværende police ikke gælder i det land i Europa, du vil flytter til. I Europa findes der store variationer på priserne og betingelserne for en bilforsikring mest på grund af forskellene i nationale aftaleregler, risikovurderinger og erstatningsordninger eller indviklet og kostbar international forvaltning af krav. I mange EU-lande kan din skadehistorik få indflydelse på din forsikringspræmie, men samtidigt kan man få store rabatter og bonusser som elitebilist.